Startside
Op

Af klubbens historie

Startside Op Feedback Indhold Søg

Til minde om Sven Sønnichsen

Mindeord ved Jytte Frederiksen

En af de allersidste dage i oktober døde Sven Sønnichsen i en alder af 97 år. Han var blandt stifterne af Jysk Stenklub for næsten 50 år siden, og i 10 år røgtede han hvervet som redaktør af klubbens blad. Da Jysk Stenklub i 2012 fejrede klubbens første 40 år blev Hanne og Sven Sønnichsen udnævnt til æresmedlemmer for deres lange og trofaste arbejde for klubben. I mange år var det første bord i højre side af salen deres foretrukne plads. Selvom det var en temmelig fast kreds af medlemmer, der omgav dem, sikrede bl.a. Svens venlige og opmærksomme væsen, at ingen gik forgæves til det bord med mineralogiske spørgsmål. Også på udstillinger, messer og rejser har han lige så stille sat sine dybe spor.Det er folk af hans kaliber, der har gjort klubben til et dejligt sted at være.

I 40 års jubilæumsskriftet fortalte han, at "lige fra starten har vi haft den ånd i klubben, at den skulle være for alle og derfor måtte baseres på amatørerne, men vi var jo også klar over, at vi - mange af os - vanskeligt kommer videre med den personlige udvikling, hvis der ikke er nogle eksperter at trække på. Det kan så blive lidt af en balanceakt at få det til at fungere godt, men jeg synes, det er gået vældigt fint i vor klub". Antallet af mineralinteresserede klubmedlemmer er den sidste snes år blevet mindre, men helt i Sven Sønnichsens ånd er skiftet til fossilerne sket fredeligt og respektfuldt. Og sådan skal det jo være i en klub hvis formål er "at fremme kendskabet og interessen for sten, mineraler og fossiler". Fælles er vi om interessen for vores klodes tilstand og historie, herunder også menneskedyrets udvikling. Jeg mindes med glæde Svens kloge spørgsmål og kommentarer til foredragene. Det er en glæde at have kendt ham. Lad os ære hans minde i klubben ved at føre hans åbne indstilling videre de næste 50 år.

 

 

 

 

Til minde om Anny Hildebrandt-Eriksen

Mindeord ved Jytte Frederiksen

 

 

 

 

 

 

 

Anny fotograferet ved klubbens 40-års jubilæum i 2012

Anny Hildebrandt-Eriksen var i mange år medlem af Jysk Stenklub. Hun havde en meget bred interesse for sten. Dels samlede hun på sine gåture hjemme omkring Kysing alskens fossiler og finurlige sten. Dels sleb og forarbejdede hun et utal af smykker. I en lang årrække var der tradition for, at aprilmødet havde en udstilling af smykker produceret i det forudgående år.

Hun var også at finde på de lange udlandsrejser både til England, Norge og Sverige. Nogle af os husker endnu hendes triumferende glæde på Barton on Sea, da hun fangede den store snegl Clavilithesmacrospira. Vores beskedne logi i Litton Cheney tillod ikke indendørs rygning, og som det ordentlige menneske Anny var, gik hun trods regnvejr udenfor med sin pibe og stillede sig i læ ved døren. Til hendes store forundring brød en infernalsk larm løs over hovedet på hende, og til resten af selskabets diskrete morskab kom en ungersvend i bar håndklæde susende ud gennem opholdsstuen hidkaldt af brandalarmen. Jeg kan endnu høre Annys syngende stemme for mig, når hun ved senere lejligheder bedyrede "jamen, det kunne jeg jo ikke vide" efterfulgt af en ligeså karakteristisk latter.

De sidste år mistede Anny flere og flere af sine færdigheder, men familie og gode naboer sørgede for, at hun fik den omsorg, som hun fortjente. Jysk Stenklub har fået overdraget en del af hendes stensamling, og hendes værktøjskasse står på værkstedet og venter på, at nogen vil tage over efter hende. Anny ligger nu under den store rødbøg på Saksild Kirkegård. Vi er taknemmelige for at have kendt hende. Som en nabo har udtalt om hende: "Hun var en ener – og dem skulle der være nogle flere af".

 

Til minde om Karen Pii

 

Mindeord ved Jytte Frederiksen

Som årene går kan det ikke undgås, at nogle af de mennesker, som i mange år har udgjort en fast kerne i det arbejde der binder klubben sammen, forlader denne jord for altid. I januar måned døde Karen Pii, som i næsten 20 år var redaktør af Stenhuggeren. Mange af klubbens nyere medlemmer vil kun kende hende fra de numre af Stenhuggeren, der ligger online, og derfor vil jeg mindes hende med en lille skildring af mine første år i klubben.

Klubmøderne foregik som alle møder i slutningen af 1980’erne med fuld knald på tobaksafbrændingen. Dog kunne man i salen vælge mellem røgsiden længst væk fra døren og den "røgfrie" side nærmest døren. Ved et af bordene i sidstnævnte side kunne man ofte finde Karen Pii og familie med kaffekurv. Jeg var ny og havde ikke andet end min nysgerrighed at byde ind med, men Karen Pii udstrålede en ro og humor og venlig autoritet, som gjorde en vel tilpas i hendes selskab.

I 1995 arrangerede Peter K.A.Jensen og afdøde Rigmor Kloock en tur til det sydlige Norge. Vi var indkvarteret i Mølland, hvor gården rummede hovedkvarteret, mens en mindre gruppe var indlogeret i "vaskehuset" lidt længere oppe ad vejen, hvor den lyse feldspat blev forvandlet til handelsproduktet "tannspat" (til kunstige tænder). Jeg var så heldig at få anvist plads i det tredje logi. En træhytte ved en skovsø. Af turdeltagerne kaldet jomfruburet til trods for beboernes modne alder. Det blev en dejlig oplevelse. Karen Piis robuste spejdererfaring passede mig godt, og vi fik badet i frisk vand og glædet os over et velfungerende muld-do. Uden ord lærte hun i hvert fald mig, hvor værdifuldt et bidrag man kan levere til en turs heldige udfald ved at tage besværligheder med sindsro. Jeg husker endnu hendes dejlige latter, da ejeren af stenbruddet skovlede et læs fuld af de ældste damer op i sin skovl på gravkoen og kørte dem op til stenbruddet.

Jeg er glad for at have mødt Karen Pii i Jysk Stenklub, og jeg ved, at hun har sat sig varige spor i klubben - selvfølgelig mest synlige i Stenhuggeren - men som jeg har prøvet at beskrive også på andre og knapt så håndgribelige planer.

Tak, Karen Pii.

 

 

Klubbens farvel til Henrik Sperling Jensen.

 

I pinsen i år døde Henrik, kun 58 år gammel. De seneste år var helbredsmæssigt vanskelige for ham. Derfor er det også et stykke tid siden, vi har set ham til klubmøder, hvor han ellers var en trofast deltager og skattet gæst.

Jysk Stenklub var som et andet hjem for Henrik. Han nød at høre foredragene og at tale med de øvrige klubmedlemmer. Han havde næsten altid spørgsmål eller kommentarer til foredragsholderne, ligesom han selv var meget generøs med at besvare andre menneskers spørgsmål og ”spørgesten”. Henrik havde gennem mere end 40 år samlet en mængde viden om danske og udenlandske fossiler fra mange geologiske tidsperioder. Det nød vi godt af i mange år i klubben, og det bidrog han med til det sidste i stort omfang på ”de sociale medier”, især i Facebooks gruppe ”Fossiler på Facebook” og i ”Fugle og Natur”. Allerede i 1990 og -91 deltog han i de såkaldte ”tirsdagsaftener”, hvor undertegnede og han arrangerede fossilkurser for andre af klubbens interesserede. Bl.a. udførtes et fotoprojekt, hvis mål var at fotografere og distribuere fotografier af fossiler fra Danmarks Kridt og Danien. Meget blev fotograferet på film, men nu kan man jo se, at projektet var lidt for tidligt ude. Digitalfoto og internet har ændret meget.

Henrik deltog også flittigt i andre af klubbens arrangementer, bl.a. stenmesserne. Han bidrog med fossilbestemmelse ved messerne i bl.a. Vejlby-Risskov Hallen, i Ridehuset og ikke mindst i de senere år ved Hasselagermesserne. Henrik var ”god til børn”. Som det elskelige menneske han var, fik børn umiddelbart tillid til ham, og han forstod at forklare og levendegøre fortidens liv for børnene. Det skulle ikke undre, om nogle af dem har fortsat interessen efter samtaler med Henrik.

Henriks klubbidrag omfatter også adskillige velillustrerede artikler over bl.a. egne fund og –samlinger i vores klubblad, Stenhuggeren (efter denne nekrolog bringes en liste over Henriks artikler).

Henrik havde privat en omfattende all-round samling, der afspejlede hans brede interesse for alle fossilgrupper. Undervejs i forløbet havde han i perioder specialiseret sig i moler-fossiler især insekter fra Ertebølle og på det seneste ravinsekter - også fra rav ældre end det baltiske rav.

Klubben kommer til at savne dig Henrik for al din indsats gennem tiderne, og vi kommer til at savne dig som den fine og imødekommende ven, du også var.

           Tak for det hele – vi skal nok huske dig.


Henriks artikler i Stenhuggeren:

2012, nr. 3 side 22-25: Fossiler på stranden ved Aarhus.

2013, nr. 1 side 4-9: Krabbelagene ved Sangstrup Klint – med en krabbefauna fra Nedre Danien.

2013, nr. 3 side 16-23: Mallorcas geologi og fossiler.

2014, nr. 2 side 20-24: Link til Anholt-Skifer og Katholmblokke.

2014, nr. 3 side 15-20: Gram fossiler – mine egne og andres.

2014, nr. 4 side 18-24: Fossilerne ved Ertebølle Klint.

2016, nr. 1 side 15-18: Boganmeldelse – Krebse und Krabben aus Norddeutschen Geschieben – af Stefan Polkowsky.

2019, nr. 2 side 17-21: Lidt om Burmit (rav fra Burma) og Dominikansk rav – og hvad de indeholder af insekter.

 

Øvrige aktiviteter:

Studiekredse, ”tirsdagsaftener”, 2 sæsoner i 1990 og -91.

Udstilling om fossile kiselsvampe og andet på Åby Bibliotek, i 1990’erne.

Henriks medvirken i Geologiens Dag, 2014 – Ertebølle Klint, se Stenhuggeren 2014, nr. 4 side 17.

Henriks plancher på nettet: se Stenhuggeren 2017, nr. 3 side 30.

Henriks ”Sangstrup-krabber” og ”Molerinsekter”: www.danske-fossiler.dk/HSJ/index.html

 

/Søren Bo Andersen (anvendte fotos: (1) Helle Ovesen, 2019; (2) Arne Dich, 2017).

 

Mindeord over Annie Buus, klubbens tidligere formand

 

Lige før redaktionens afslutning af Sten­hug­geren ankom den triste meddelelse om, at Annie Buus var død den 4. november 2018. Annie var klubbens ”Fru Formanden” i en lang periode på 18 år. Hun afløste Jon Svane på generalforsamlingen i marts 1989. Annie var et handlekraftigt menneske med sine meningers mod, og hurtigt fik hun brug for disse menneskelige egenskaber. I nogle år havde der været diskussion i vores klub såvel som i andre af landets stenklubber om medlemskab af DAGU (Dansk Amatør Geologisk Union). I løbet af få år fik Annie skåret igennem på vores klubs vegne og fik os meldt ud af den lidt teoretiske konstruktion uden praktisk betydning. Men det gik nu ikke helt stille af.

Annie var primus motor i klubbens deltagelse i den dengang højt besungne Ry-Messe i september måned. Dengang en af landets allerstørste messer. Annie søgte i det hele taget at få lagt klubbens forehavender ind i faste rammer. Vi var ikke alle lige tilfredse i begyndelsen, men blev det efterhånden, da vi indså kvaliteterne ved det. Klubbladet Stenhuggeren blev fra nr. 50 i december 1990 lagt om til at bruge moderne edb- (nu it-)teknik, og hun bad undertegnede om at igangsætte det første år af dette (1991). Annie fandt også i december 1990 frem til det trykkeri, som vi stadigvæk benytter, Solbakkens Offset Værksted hed det dengang. Annie fik konsolideret den gode forbindelse til biblioteket i Åby, og det nyder vi fortsat glæde af. Hun var god til at skaffe foredragsholdere, og hun kontaktede hvem som helst uden at holde sig tilbage.

Annies egne interesser i geologien var både fluorescerende mineraler, stenslibning og smykkefremstilling, og sidst i sin aktive periode begyndte hun at indkøbe og samle på store fossiler, bl.a. kinesiske kæmpe-trilobitter. På en måde spændte hun derved over det meste af klubbens spektrum. Ved generalforsamlingen i marts 2007 sluttede Annie Buus sin formandspost i foreningen, men hun fortsatte lidt endnu som almindeligt medlem af bestyrelsen, mens Ingemann Schnetler overtog formandsposten.

Annie fortsatte som medlem af klubben i rigtig mange år, selv om vi i lang tid ikke så hende til møder og foredrag. De første år efter afslutningen af formandskabet lagde Annie mange af sine kræfter i hjælpearbejde i Kenya, hvor hun i en lang periode kom flere gange årligt. Hun organiserede containertransport med skolematerialer, tøj, sko og meget andet, og opnåede mange personlige venskaber med folk i det østafrikanske. Hun havde et stort hjerte og en organisationstrang, som vi som stenklub og som de kenyanske folk havde stor glæde af. Du var en skrap dame på den rigtig gode måde, Annie – tak for det. Æret være dit minde.På bestyrelsens vegne, Søren Bo Andersen

 

Jysk Stenklub mindes Mette Oxholm

I begyndelsen af februar måned 2018 døde Mette Oxholm. I Jysk Stenklub har hun sat sig spor som vil huskes længe. I mange år var hun og Kjeld højt værdsatte deltagere på både korte og længere ture, og på billederne derfra møder man igen og igen Mettes smilende og iagttagende øjne, hendes gestikulerende arme. Vi husker hvordan hun kunne løse op for enhver anspændt situation med sit vid og sin overbærenhed.

Hun og Kjeld var blandt klubbens 100 første medlemmer. I Grønland havde de fået interesse for mineraler, så de passede perfekt i Jysk Stenklubs daværende rammer.

 Når talen faldt på Jysk Stenklubs første år, fortalte Mette om arbejdet med den store udstilling i Aarhus Kunstbygning i Mørks Gade. Hovedvægten var lagt på mineraler, som var det emne de allerfleste af klubbens medlemmer var optaget af. Men også fossiler, strandsten, mineralefterforskning og – udvinding i Danmark og Grønland fik plads i udstillingen. I fire dage formåede den lille klub at tiltrække mere end 1300 betalende gæster og et stort antal skolebørn til den alsidige udstilling.

Med de bevarede regnskaber, korrespondance og avisudklip ejer klubben et værdifuldt materiale om begivenheden. Kun ganske få af bidragyderne er i dag i live, men vi kan følge deres aktiviteter i arkivalierne. I Jysk Stenklub er fokus ganske langsomt flyttet fra mineraler til fossiler, og de sidste mange år har alle klubturene haft fossillokaliteter som mål. Og Mette og Kjeld fulgte med.

 Når jeg tænker på dem på turene til England, Tyskland og Sverige ser jeg for mig to høje, ranke mennesker som, selvom de ofte fulgtes ad, ikke på nogen måde havde nok i sig selv. Både i felten og ved spisebordet var de to selvstændige deltagere med stor viden og videbegærlighed. Det var smitsomt.

 Mette mestrede den kunst at skaffe sig ny viden om alverdens ting ved at spørge og lytte. I hendes selskab følte alle sig set og værdsat. Hun og Kjeld var dem der altid med velvalgte ord takkede for udført arbejde med ture, arrangementer og alt mulig andet. Vi kan ære hendes minde ved fortsat at give alle plads til at dyrke alle facetter af geologiens verden. Fra fossilernes verden ved vi at mangfoldighed er livgivende, ensidighed kan føre til uddøen.

 I 2016 skrev Mette to artikler om Narsaq og den geologiske verden der åbnede sig for hende. Find Stenhuggerens april - og septembernummer fra det år og nyd de to velskrevne beretninger om hvad hendes omgang med geologien udviklede sig til.

 Nogle få mennesker får særlig mange talenter med sig gennem livet og får held til at udfolde dem.

Mette var sådan et menneske. Æret være hendes minde. 

/JF

 

 

 
 

Mindeord for Else Green

Her ses Else ved Kinnenulle i Sverige i 2009.  

Engang i år 2000 ankom Else Green for første gang til et af klubbens månedsmøder. Hun havde været så heldig at køre i bus med den navnkundige Grete Rasmussen, som i næsten hele klubbens levetid var en utrættelig ambassadør for alt, hvad der foregik i klubben. Snart blev Else en sikker deltager i klubbens ture både i ind- og udland.

Vi lærte hende at kende som en meget dygtig samler, hvis styrke var en næsten ubegribelig, koncentreret afsøgning af områder med småting. På den måde fandt hun helt unikke fossiler. Hendes disciplin med hensyn til at begrænse omfanget af de hjembragte fund var legendarisk. Fra en uges indsamling i England kunne hendes fund være i en dåse på størrelse med en lille hånd. Hun fik megen ros af chaufføren, som kæmpede en brav kamp med vægten - på fundene forstås. Hendes søgeteknik blev også anvendt, da vi besøgte Faringdon, Oxfordshire. Else lagde sig på maven i en bunke med rødt findelt materiale - og der blev hun lige til vi skulle hjem. Et stort antal bittesmå sorte knusetænder fra 115 millioner år gamle fisk blev hendes fangst. Gennem årene gjorde hun et par meget fine fund. Vi husker endnu hendes søliljehoved fra Höver. Når Else gjorde et superfund, var hun ikke den, der udbredte sig om hvordan det var gået til. Hun havde en forklaring, der er blevet et mundheld i klubben: ”den sprang på mig”. Da hun blev syg for et par år siden, var det slut med turene, men hun dukkede jævnligt op til klubmøderne. Hendes stemme havde fået en skarpere og mere gennemtrængende klang, men hendes latter og hendes umiskendelige vestjyske dialekt var uændret. Vi er ikke i tvivl om, at hun var glad for turlivet i klubben, og det var trist, at hendes sidste år skulle blive så smertefulde. Ligesom hendes familie er vi glade for, at hun har fået fred. Hun døde på Stautrup Hospice sidst i oktober måned, og ligger nu begravet ved Skarrild Kirke.

Æret være hendes minde.

Jytte Frederiksen

 

Et dødsfald – Florence Ulsig

Et af klubbens på alle måder gamle medlemmer er død for kort tid siden (i slutningen af februar 2017). Florence blev 93 år gammel. Selv om det er mange år siden, vi sidst havde fornøjelsen af at se hende i vores midte her i klubben, er jeg sikker på, at mange af klubbens lidt ældre medlemmer med glæde mindes Florence med det gode humør og med det charmerende engelsk-danske tungemål. For Florence var født i Belfast i 1923 og voksede op mellem Liverpool og Manchester. Hun blev i 1957 gift med sin mand, Erik – senere professor i middelalderhistorie, og boede først i København og fra 1966 her i Aarhus. Florence fik interesse for geologi via ophold i parrets sommerhus på Fur. Sidenhen meldte hun sig ind i Jysk Stenklub og deltog i Folkeuniversitetskurser og var med på mange geologiture i både indland og udland. I klubben og i privatlivet var Florence og Eva Rudolph uadskillelige venner – vi kendte dem som dette glade og herlige venindepar.

De senere år var svære for Florence: flere sygdomme og ægtemanden Eriks død i 2013 gjorde, at hun mistede sit livsmod, og efter en faldulykke kom hun sig aldrig helt. Kære Florence, vi takker dig for dit venskab, og vi vil ære dit minde.

Søren Bo Andersen

 

Jysk Stenklubs 40 års jubilæum lørdag den 10. november 2012

Jysk Stenklub fejrede sin 40 års fødselsdag lørdag den 10. november 2012 på Åby Bibliotek med deltagelse af ca. 70 af klubbens medlemmer.  Der var dækket flot op, og der var en buffet med god mad og god stemning lige fra starten af. Adskillige medlemmer havde lavet små udstillinger, og både mineraler, smykker og fossiler var repræsenterede. De flotte stykker bidrog også til den gode stemning.

Under spisningen var der tale og fællessange, akkompagneret af klaver, horn, fagot og bas. I pausen mellem buffet og kaffen underholdt husorkestret med hyggemusik, og derpå var der et flot kagebord.

De eneste tilbageværende af de oprindelige stiftere af Jysk Stenklub er Hanne og Sven Sønnichsen, og de blev hyldet af formanden, der derpå overrakte dem et diplom på, at de nu er æresmedlemmer af Jysk Stenklub.

 

                  

Fra udstillingen ved jubilæet. Alle fotos på denne side: Arne Dich.

Til slut var der lotteri med fine gevinster til de heldige.

Det var en festlig og dejlig dag for både gamle og nye medlemmer og såvel unge som gamle!

                                                                        /Ingemann Schnetler

 

 

 

Minder og tanker i forbindelse med Dolly S. Jacobsens dødsfald 10 juli

Dolly døde her i sommer.  Hun blev medlem i klubbens første halve leveår for næsten 40 år siden. Fra da af var hun med til at sætte sit festlige præg på vor forening. Herunder mindes Hanne Sønnichsen bl.a. nogle af de ture til Finland, som Dolly var ansvarlig for:

Ved at mindes Dolly helt fra starten kommer jeg straks i tanker om en bogtitel af Jane Åmund: "Dengang det var sjovt". Dolly og hendes mand, Andreas, gik altid med på sjove indslag. Det være i klubben, på ture og ikke mindst til fester hjemme hos dem selv. Engang syntes Dolly at vore julemøder var lidt for kedelige. Så i stilhed gik de udenfor, lyset blev slukket og ind kom Dres - fromt udseende - i lang hvid kjortel og med lucialys om hovedet og sang med sin gode stemme.

Dolly og Dres havde jo deres arbejde ved det olympiske stadion i Helsingfors. I 1978 kom klubbens første store mineraltur til Finland - takket være Dolly, som havde kontaktet det geologiske museum. Efter sigende var turen prøvekørt, så alt klappede. Afdøde Hanne Kunde var også medarrangør af turen.

Vi startede i Pargas, et stort kalkstensbrud. Desværre udeblev Dollys kontaktperson, så vi ikke kom ind i bruddet, men vi fandt fine små pargasitkrystaller i affaldsbunkerne. Så var vi i Helsingfors med sightseeing og et besøg på det geologiske museum, hvor vi kunne se vore senere fund samt et lille stykke af en sten fra månen 1969. Vi boede på Stadion Vandrerhjem, og Dres lavede her udendørs morgenmad til os.

Derefter gik turen til spektrolit-ejeren i Ylijårvi nær den russiske grænse. Vi kunne købe både rå og slebne sten. Så var der det næste stop i Outokumpu, hvor der var den grønne chromdiopsid i overflod. Det kunne være med krystaller og til tider med et kraftigere grønt mineral, som var granatvarianten uvarovit. Næste stop var Haapaluoma, hvor der var mængder af røde turmaliner. For at det ikke skulle være mineraler altsammen, var der et uventet besøg ved et kloster.

Til septembermødet laver jeg en udstilling med de fundne mineraler m.m., så vi sammen kan se og mindes nogle af de gode mineralture, der også var "i gamle dage". Hanne Sønnichsen

Jeg selv mindes også Dolly som et elskeligt, sjovt og lidt "skævt" menneske – hurra for folk, der sådan tør give af sig selv. Mit første foredrag i klubben, inden jeg blev medlem, var vistnok i 1976, og da jeg dengang ikke drak rødvin, blev mine anstrengelser i stedet belønnet med en stor dåse "grusisk te" – jeg må indrømme, at jeg i begyndelsen ikke helt var klar over, at Grusien var den stat, der nu kaldes Georgien – men teen var fin-fin. Senere besøgte jeg hende og Dres hjemme på Augustenborggade, og Dolly deltog også flittigt i de par sæsoner, hvor vi afholdt fossilaftener. Så selv om hun havde lagt ud med mineralerne, gik hun efterhånden også over til at samle fossiler. Det sidste års tid eller halvandet så vi ikke så meget til hende, ellers havde hun været en hyppig gæst på klubmøderne. Det er svært ikke at få et smil på læben, når man mindes Dolly. Tak, siger Søren Bo Andersen.

 

Et dødsfald

 

Makkerparret Jytte og Carl i højt humør i deres stand ved Ry-Messen i 2004.

Her 24 dage inde i januar kom den triste besked, at Jytte Hillersborg var død. Det var kendt, at hendes sygdom var vendt tilbage i sommers, og at hun kæmpede med den – alligevel kom meddelelsen uventet tidligt. Jytte blev vel knap 70, og hun hørte til den type mennesker, der virker tidløse på en eller anden måde. Det skyldtes måske hendes lyse sind og dejlige latter og det, at hun hele tiden var interesseret i nyt (dvs egentlig noget nyt gammelt).

 Der bliver en tomhed, når mennesker omkring os forlader verden. Da er det, at man måske for alvor gør sig klart, hvad vi betyder for hinanden. Jeg er glad for, at jeg i efteråret fik lov til at fortælle Jytte om noget af det, som hun og hendes virke havde betydet for mig personligt og for vores fælles interesse, geologien, mineralerne og fossilerne.

I rigtig mange år interesserede Jytte sig for fossiler. Hun havde næse for at finde gode eksemplarer, men hun var heller ikke bleg for at dele ud af sine ting og af sin viden. Det var vel karakteristisk for hende, at hun kunne lide at dele oplevelser med andre. Det gav sig også udtryk i, at hun tidligt var med i stenklubber, både vores i Aarhus og i Randers. Men Jytte tog det skridtet videre – og jeg ved ikke, om det skyldtes, at samlingerne i gården ved Værum efterhånden blev for omfangsrige – hun begyndte at sælge fossiler og senere mineraler. Jytte var blandt de første i landet til at arrangere stenmesser. De første i Ulvehøjhallen ved Randers – senere flyttede ”Randersmessen” til Assentoft, hvor Jytte senest deltog i oktober 2011. Men hun og senere sammen med  Jyske Fossilsamlere” arrangerede messer også i Kvaglundhallen (Esbjerg) og flere steder i Aarhus (Ridehuset, Firmasport, Vejlbyhallen). Men ikke nok med det, på næsten hver eneste stenmesse i Ry og Hedensted, i Næstved og andre steder kunne man med stor sikkerhed træffe makkerparret Jytte og Carl med deres mange gode salgsvarer. Hun solgte gedigne og veletiketterede ting – man kunne være sikker på kvaliteten og oprindelsen af det, hun solgte. For hun var også interesseret i, at det videnskabelige skulle være korrekt – igen formidling på et fint niveau til andre, som delte hendes store steninteresse. Og hun holdt ikke op med selv at samle og glæde sig over sine egne fund. Hun nåede lige at opleve, at to af hendes fund blev erklæret for danekræ: dels nogle slangehvirvler fra de eocæne lag ved Hinge og dels det 7-tallige søpindsvin, som er omtalt i Stenhuggeren nr. 1, 2012.

 Jeg tror, at der må være hundreder eller tusinder, der med mig vil kunne sige tak til Jytte for hendes messer, for hendes formidling og for hendes søde væsen. Tak, Jytte.

 Søren Bo Andersen 

 

Ved Grete Rasmussens død

Grete Rasmussen, et af klubbens gamle medlemmer, døde lige før påske­ugen i år og således også kort før sin 96-års fødselsdag, for Grete var født 3. maj 1915.

Grete Rasmussen i 1996

Grete blev medlem nr. 47 i Jysk Stenklub i 1973. Grete havde mange interesser, og hun besad et udpræget samler-gen. I klubsammenhæng var det i begyndelsen både mineraler og fossiler, der talte til hende – senere var det hovedsagelig fossilerne. Hun opbyggede en imponerende samling, som hun hjemme på Elverdalsvej opbevarede og præsenterede i et omfattende reolsystem, hvor det indsamlede og tilbyttede materiale var arrangeret efter systematiske grupper og i stor orden med nummerering, etiketter og kartotekskort. Et besøg hos Grete og Ras, mens han levede, eller senere i de mange år, hvor Grete boede alene i huset, indbefattede altid et besøg i stenstuen på 1. sal. Og det var ikke et pligtbesøg dér, men med stor interesse, som regel fordi Grete havde fået noget nyt, hun gerne ville vise frem. Der havde hun og hendes gæster mange gode stunder. Hun præparerede, bestemte og katalogiserede sine fund dér – det var en lille, interessant og separat verden, hun havde oppe for enden af den snævre og stejle trappe. Familien og Grete foranstaltede, at hendes store samling blev doneret til Naturhistorisk Museum i Århus, hvor man med kyshånd tog imod – en del af hendes fossiler vil nok i fremtiden kunne indgå i museets geologiske udstillinger.

 Danekræ DK227

Grete fandt også et danekræ, nr. DK 227. Det var aftrykket af en sjælden søstjerne Teichaster  ?retiformis fra Danien – fundet ved Begtrup Vig.

 
De fleste klubmedlemmer kendte vel især Grete for hendes engagement i klubbens aktiviteter, både fra indsamlingsture og måske først og fremmest fra klubmøderne. Grete var vældig god til at tage imod nytilkomne medlemmer i klubben – næppe havde hun spottet et nyt ansigt, førend hun var fremme for at byde velkommen og tilbyde sin hjælp og indføring i klubbens ”mysterier”. Undertegnede har også deltaget på mange stenmesser, først og fremmest i Assentoft, hvor Grete havde medbragt et sortiment af sine fund, som hun beredvilligt fortalte historier om til villige tilhørere. Der er ingen tvivl om, at Grete med sin viden og entusiasme har smittet mange mennesker med glæde og interesse for både fossiler og andre dele af naturens verden.


Grete havde mange andre interesser end de geologiske: bl.a. ”naturen”, blomster, havens fugle, arkæologi, kunst og musik, men også spirituelle emner har vi vendt og diskuteret. Og ikke mindst, samlede Grete på mennesker og venskaber, inviteret af det glade og lyse sind. Men Grete kunne også få lyn i øjnene – uretfærdigheder, diskrimination og lignende måtte hun bare tage afstand fra – hun havde sit personlige mod – og tak for det, selv om det i nogle situationer måske kunne antage karakteren af lidt stædighed. Hun var ”mand for sin hat” - og ude i byen var Grete vidt kendt som ”damen med den lyserøde hat”.

Gretes vedholdenhed var stor. Vi mødtes første gang i 1975 over en geologisk tvist. Vi blev ikke enige om denne ”gåde”, men mødet blev indledningen til et mangeårigt, nært venskab. Jeg tog spørgsmålet om gåden op et par gange i de efterfølgende ca. 25 år – og det førte begge gange til ”lyn i øjnene”. Nu har jeg arvet ”gåden” efter Grete. Den er et kært minde.

De seneste 5-6 år var meget anderledes for Grete – hun måtte flytte fra sit elskede hus i Højbjerg, efter at sygdom havde givet hende mindre førlighed både fysisk og mentalt. Hun flyttede til steder, hvor hun havde hjælp omkring sig, og de seneste år boede hun i en lejlighed i Ankersgade, hvor hun modtog besøg fra både denne og en anden verden. Men det lyse sind og den glade Grete bestod – altså lige indtil før påske. Efter en smuk bisættelse i Frederikskirken er hun nu atter i nærheden af sin kære Ras, som hun nåede at holde guldbryllup med.


Vi er mange, som har været meget glade for at kende Grete og være sammen med hende – tak for det hele. Vi savner dig, Grete, og med et lille smil om munden.Skrevet på klubbens vegne med stor kærlighed og taknemmelighed af Søren Bo Andersen.
Mindeord

om

Wanda Christensen

Hun var i mange år et engageret medlem af Jysk Stenklub, hvor hun aktivt deltog i, hvad klubben kunne tilbyde.

        Hun var en del af et tidligere slibe- og sølvhold i kælderen på St. Annagades Skole, hvor hun lavede spændende kombinationer af sten og sølv.

        Hun deltog i klubrejser flere steder hen: var med i München på en to-dagestur med bl. a. besøg på en stor international mineralmesse og i København, hvor formålet var at deltage i en gennemgang af Geologisk Museums samlinger, guidet af Erik Schou Jensen. På denne tur "forsvandt" hun pludselig for os andre, men dukkede op igen efter at have tilmeldt sig en rejse til Santorini. I de senere år var kræfterne ikke til de store ture; men hun var en trofast deltager på de små klubture, som Rigmor arrangerede, hvor vi blot skulle slappe af og nyde naturen, selv om hun da var blevet næsten blind.

        Hun deltog i møderne på Åby Bibliotek i den udstrækning hendes alvorlige sygdom (cancer) tillod det, så vi vidste ikke altid, om vi havde set hende for sidste gang; men hun vedblev at dukke op igen, inden hendes grænser var nået ved påsketid i år, og hun blev bisat fra kirken i Viby J. d. 18. april 2009. Hun var ukuelig.

Æret være hendes minde.

I. Cl.

               

Claus Hedegaard død

Et af Jysk Stenklubs mangeårige medlemmer er den 16. marts 2009 afgået ved døden i en alder af kun 46 år. Vi bringer nedenfor to nekrologer.

Claus Hedegaard in memoriam,  1963-2009.

Chokeret, nægter at tro det, ”det er urimeligt at dø så ung” føltes, da jeg den 26. marts i år fik at vide, at Claus Hedegaard, vores gode ven og mangeårigt medlem af Jysk Stenklub, var død.

Da jeg først mødte Claus, var han vel omkring 12-13 år gammel – men allerede vildt optaget af naturhistoriske emner. Naturligvis ikke så underligt med en opvækst i familiefirmaet hos konservator Orla Hedegaard, nu ”Natureshop” i Rønde. Dengang boede han i Fårvang, hvor huset rummede både hjem, butik og arbejdslokaler. Claus deltog i faderens rejser rundt omkring i Europa, bl.a. på gamle godser og slotte, hvor naturhistoriske samlinger efter måske århundreders (van) røgt skulle restaureres og bringes på fode igen. Han fik allerede der et stort netværk og en stor kærlighed til handel. Hjemme stod han vist mest for den nye del af butikkens repertoire – stenene – dvs. mineraler og fossiler. Allerede tidligt i sit liv kontaktede han helt naturligt bla. Aarhus Universitet, hvor jeg mødte ham via mit arbejde der. Vi mødtes ”på lige fod”, og umiddelbart gik et venskab i gang. Det var kendetegnende for Claus, som i øvrigt for resten af hans familie, at hvis man var en del af vennekredsen, udviste han en stor generøsitet. Man skulle blot nævne et ønske om noget ”naturhistorisk materiale”, som det kunne være godt at undersøge – og straks var han i gang med at skaffe det og donere det – og det varede ved i hele vort bekendtskabs historie – så sent som ved Hasselagermessen i 2008 huskede han på min store interesse for fossile søpindsvin og forærede mig et smukt, komplet eksemplar af en fossil Cidaris fra Indien. Han glemte ikke sine venner. Og at dømme efter de mindeord, som man allerede få dage efter meddelelsen om hans død har kunnet læse på ”nettet”, så havde Claus en meget stor kreds af venner, kolleger, samarbejdspartnere og engagerede kunder. Alle giver udtryk for taknemmelighed for det, de sammen har haft med Claus og en stor respekt også for hans faglige dygtighed og integritet.

 

 Claus holder foredrag om mineralhandel i bl.a. Namibia for Jysk Stenklub 8. nov. 2008

I Jysk Stenklub har vi lige haft stor fornøjelse af et af hans både muntre og informative foredrag. Det var den 8. november 2008, hvor han, som altid fuld af anekdoter, berettede om sin færd i den del af verden, der har at gøre med indsamling og handel med mineraler, ikke mindst fra Namibia og andre steder i Afrika. Man behøvede end ikke have kendskab til alle de mange specielle mineraler, han nævnte, for alligevel at få et stort udbytte af hans fortællen. Disse fortællinger fra den store verden, som Claus navigerede ubesværet rundt i, kommer vi også til at savne – men mest af alt kommer vi til at savne ham selv. Jeg siger ham tak for alt det, han har betydet for mig og for klubben, og jeg sender min dybfølte kondolence til hans familie, for hvem det må være meget, meget svært.

Tak Claus,

Fra Søren Bo Andersen

 

Claus Hedegaard 1963-2009

Ved Claus' pludselige og alt for tidlige død går mine tanker først og fremmest til hans familie, som jeg sender min dybtfølte kondolence.

Claus var et menneske, som man syntes at have kendt altid. Da jeg blev medlem af Jysk Stenklub i 1976, varede det ikke ret længe, før vi blev gode venner. Vi var begge meget interesserede i mollusker, han mest i de nulevende og jeg mest i de fossile. Vi fandt imidlertid snart ud af, at de to områder overlappede hinanden, og jeg besøgte Claus i hans hjem i Fårvang, hvor hans fine samling af nulevende mollusker var til hjælp og inspiration for mig i min begyndende beskæftigelse med at skrive artikler og afhandlinger om de fossile mollusker. Både Claus og hans far var generøse, når jeg manglede sammenligningsmateriale, og vi lavede flere fælles ekskursioner til bl. a. en af mine yndlingslokaliteter Nørre Vissing.

Vores samarbejde og gensidige hjælp fortsatte gennem årene. Da Claus skulle skrive specialeopgave om skalstrukturen hos de nulevende Archaeogastropoder, var jeg så heldig at kunne hjælpe ham med studiemateriale af fossile snegle, og jeg har selv fået mange fine nulevende snegle, der har været til stor hjælp for mig i mine arbejder. Da Claus på grund af pladsmangel og manglende tid i 2000 ønskede at skille sig af med sin store samling af fossile mollusker og andre fossiler, donerede han den til mig. Jeg er ham meget taknemlig for denne fine samling.

I Jysk Stenklub deltog Claus i møder, studiekredse og ekskursioner med stor energi og godt humør, og hans store kendskab til mineraler og fossiler har mange i tidens løb nydt godt af. Fra Claus var dreng, var han vant til mange rejser i ind- og udland, og han hjalp sin far med den del af forretningen, der omfattede fossiler og mineraler. Da han havde fuldført sit studium, fortsatte han sin rejseaktivitet til steder over hele verden. Han havde mange spændende arbejdsopgaver, der førte ham til spændende steder og mennesker.

Claus begyndte tidligt at formidle sin store geologiske viden via udstillinger, foredrag og artikler. Hans talrige artikler blev offentliggjort i forskellige tidsskrifter, men han skrev også bidrag til "Den store danske Encyclopædi", ligesom han også var gæsteunderviser ved forskellige universiteter.

Claus gjorde også meget for en populærvidenskabelig formidling af geologiske emner, og på hjemmesiden http://www.natureshop.dk/ kunne man få viden af seriøs karakter om mineraler, fossiler og meteoritter, fortalt på en levende og let tilgængelig måde. Hans fine lille bog  "Fossilernes liv og historie" (Geoloco, 2005) er skrevet ud fra samme koncept. Claus gik aldrig på kompromis med hensyn til seriøsitet.

I Jysk Stenklubs bestyrelse var vi meget glade, da det i efteråret lykkedes for os at få Claus til at komme og holde et foredrag ved novembermødet 2008. Claus var ofte ude at rejse og svær at få fat i. Novembermødet havde derfor samlet mange forventningsfulde medlemmer, der kunne glæde sig over et spændende foredrag af en veloplagt foredragsholder, der med sin karakteristiske humor øste ud af sit enorme forråd af sjove oplevelser og erfaringer fra indsamling og handel med mineraler, denne gang i Afrika. Vi kunne ikke vide, at det skulle blive sidste gang, at han glædede os ved at holde et foredrag i den forening, som han selv gennem mange år var et fremtrædende medlem af.

Æret være Claus Hedegaards minde!

Ingemann Schnetler

 

Til minde om Rigmor Kloock

 På årets næstsidste dag fik Rigmor fred efter flere års kamp med en cancer, som hun i meget lang tid var sikker på at hun kunne vinde over. I oktober var hun i stand til at lede en tur til Limfjorden, og mens vi gik rundt i den dis som tryllede med landskabet udviklede hun planer om at lave endnu en tur til det sydlige Sverige i 2008. 

 I 1991 blev hun medlem af Jysk Stenklub, og allerede året efter var hun med til at gendanne et turudvalg som skulle arrangere ekskursioner eller udflugter til geologiske lokaliteter og museer. At hun i mere end 15 år skulle blive så markant en del af klubbens rejsevirksomhed drømte hun ikke om dengang. Hun har fortalt at hun nærmest blev smidt ud i løsningen af de praktiske detaljer ved den første udenlandstur til Ignaberga og Ivö. De der smed hende må have haft blik for hendes talenter, som med tiden udfoldede sig når hun forhandlede både logi og transport ned til priser som var overkommelige for alle. Forplejningen var dengang og siden hen gennemtænkt til mindste detalje. Det var nemt at tage det som en selvfølge, og Rigmor var ikke den der indbød til overdreven kælsomhed. Men hun ville forfærdentlig gerne at alle skulle have glæde af turene. Alene den store aldersmæssige spredning og varierende fysiske formåen i rejsegrupperne fortæller lidt om hvad det var for en opgave hun løste den ene gang efter den anden.

 Et par år senere fik turudvalget den sammensætning som i godt ti år har beriget os med ture til Skandinavien, Tyskland, Frankrig og England. Skandinavien blev Rigmors område. Skien, Larvik, Drammen og Slemmestad blev besøgt i de år hvor turene tiltrak både mineral- og fossilinteresserede. Sydsverige og Gotland  kom hun tilbage til flere gange. Med lokalkendte guider førte hun os til mange gode fundsteder, og da Hans kom til som fast chauffør ophørte den traditionelle indkøringsfase, hvor hjørnernes kantsten bidrag til at ryste selskabet sammen. Tandtekniker- og lazaretbesøgene i Sverige skyldtes alene banale uheld som selv Rigmor næppe kunne have forhindret. 

 I en årrække var hun en central figur på klubbens stand på Ry-messen. Med sit gå-på-mod og fanden i voldske humør blev hun til glæde og inspiration for de klubmedlemmer der stod på messen sammen med hende. ”Kundebetjening” lærte hun os en masse om ved sit eksempel. På en elegant måde kunne hun lede en vidtløftig spørger tilbage til udgangspunktet. Det var også glade dage med Rigmor.

 Vi savner hende og vi ved at savnet hos hendes familie er uendelig meget større. Må det være dem til trøst at vide at  Rigmor i Jysk Stenklub vil blive husket i mange år for de gode stunder vi tilbragte sammen i ud- og indland.

Æret være Rigmors minde.

 Jytte Frederiksen

 

Jysk Stenklub 35 år

Klubmødet, lørdag den 10. november 2007

Jysk Stenklub fejrede sin 35 års fødselsdag med smørrebrød og en fælles hyggelig snak om vores hobby og de mange år, der er gået. Fødselsdagen blev fejret på Åby Bibliotek.

Inger Clausen, Sven og Hanne Sønnichsen

Billeder fra de 35 år blev vist på en PowerPoint præsentation, og desuden havde flere medlemmer sten eller fossiler med. Flere af de viste ting havde deres egen historie om hyggeligt samvær og ture til mere eller mindre fremkommelige lokaliteter, hvor vejret ofte også medvirkede til mange  uforglemmelige situationer.

Kjeld Gade Sørensen taler.

                                                                        /Ingemann Schnetler

 

 

Startside ] [ Op ]

 

Send e-mail til pipse73@live.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2003 Jysk Stenklub
Senest opdateret: 31.10.2021